Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Az Ön jelenlegi felhasználói azonosítója:

Itt tudja módosítani az aktuális cookie-beállításait:

Az Ön hozzájárulási előzményei:

DateVersionConsents

Az Ön személyes adatainak védelme a DEUFOL SE (a továbbiakban „Mi„, vagy „Adatkezelő„) számára elsődleges fontosságú. Az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó törvényi rendelkezések betartása és betartatása számunkra természetes. A következőkben tájékoztatást kap arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk a weboldalunkon tett látogatása során, és hogyan használhatjuk fel azokat: 

1 Általános információk az adatkezeléssel kapcsolatban

1.1 A kezelt személyes adatok köre

Kizárólag azokban az esetekben kezeljük felhasználóink személyes adatait, amennyiben ezek szükségesek a weboldalunk működtetéséhez, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink biztosításához. Felhasználóink személyes adatainak feldolgozására minden esetben csak a felhasználó beleegyezését követően kerül sor. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az előzetes hozzájárulás megszerzése gyakorlati okoknál fogva nem lehetséges, és a személyes adatok feldolgozását a jogszabályok lehetővé teszik.

1.2 A személyes adatok kezelésének jogalapja

Amennyiben a személyes adatok feldolgozásához az érintett hozzájárulása szükséges, jogalapként az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál.  

Ha a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a szóban forgó személy az érintett fél, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szolgál jogalapként. Ez vonatkozik azokra az adatkezelési műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek. 

Ha a személyes adatok kezelése olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelynek vállalatunk alá van vetve, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szolgál jogalapként. 

Ha az adatkezelésre vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében van szükség, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szolgál a feldolgozás jogalapjául.

1.3 Az adatkezelés helyszíne

A személyes adatok kezelése általánosságban Németországban és más európai országokban történik. Amennyiben az adatokat harmadik országban (az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül) kezeljük, vagy ha az adatokat harmadik felek által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során kezeljük, vagy harmadik feleknek adjuk át vagy továbbítjuk, erre kizárólag szerződéses kötelezettségeink vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése érdekében, az Ön hozzájárulása alapján, jogi követelmény teljesítése érdekében vagy jogos érdekeink alapján kerül sor. Törvényi vagy szerződéses felhatalmazás alapján csak abban az esetben kezeljük az adatokat, vagy dolgozzák fel azokat harmadik országban, ha a GDPR 44. és azt követő cikkekben meghatározott különleges követelmények teljesülnek. Ez azt jelenti, hogy a feldolgozás különleges garanciákon alapulhat, mint például az EU-val egyenértékű adatvédelmi szint hivatalos elismerése (pl. az Egyesült Államokra vonatkozó adatvédelmi pajzson keresztül, https://www.privacyshield.gov) vagy a hivatalosan elismert különleges szerződéses kötelezettségeknek (ún. általános szerződési záradékoknak) való megfelelés.

1.4 Az adatok tárolásának időtartama és az adatok törlése

Az érintett személyes adatai törlésre vagy zárolásra kerülnek, amint a tárolás célja megszűnik. Az adatok további tárolására abban az esetben kerülhet sor, ha ezt az európai vagy nemzeti jogalkotó EU rendeletekben, törvényekben vagy egyéb olyan rendelkezésekben írja elő, amelyek az adatkezelőre vonatkoznak. A személyes adatok zárolására vagy törlésére akkor is sor kerül, ha a fent említett normák által előírt tárolási időszak lejár, kivéve, ha az adatok további tárolása szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges. 

2 Az Adatkezelő neve és elérhetősége

Az Ön személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet értelmében történő gyűjtéséért, feldolgozásáért és felhasználásáért felelős adatkezelő: 

Deufol SE 
D-65719 Hofheim (Wallau) 
Johannes- Gutenberg- Str. 3-5 
Tel.: +49 6122 50-0 
Fax: +49 6122 1137 
E-mail: info@deufol.com 
Weboldal: www.deufol.com

3 Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

Tel.: +49 (0) 69 63 80 94-41

E-mail: Datenschutz@deufol.com

4 Cookie-k, nyomonkövető képpontok (tracking pixel) és címkék használata

Weboldalunkon, e-mailjeinkhez és online szolgáltatásainkhoz olyan automatikus adatgyűjtési technológiákat használunk, mint a sütik vagy a nyomkövető pixelek. Ezeket arra használjuk, hogy adatokat – beleértve a személyes adatokat is – gyűjtsünk az online szolgáltatásaink használatáról vagy az azokkal való interakcióról. 

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket weboldalaink, alkalmazásaink vagy szolgáltatásaink továbbítanak, és az Ön eszközén tárolnak. Sütiket használunk, hogy felhasználóbarát, hatékony és személyre szabott szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, valamint hogy weboldalainkat, alkalmazásainkat és szolgáltatásainkat biztonságossá tegyük az Ön számára, és folyamatosan fejlesszük azokat. 

A felhasználónak azonban bármikor lehetősége van a sütik általános kikapcsolására a böngészőjében, vagy a sütik automatikus törlésére a munkamenet vagy a böngésző befejezésével, lásd még a „Tárolás időtartama” és a „Tiltakozás és jogorvoslat” pontot. 

A címkék olyan JavaScript-töredékek, amelyekkel információkat lehet küldeni egy weboldalról, például a webes nyomon követés keretében. 

A számláló pixelek (más néven webjelzők) olyan kis grafikák, amelyek egy weboldal vagy e-mail megnyitásakor töltődnek be, és bizonyos felhasználói tevékenységek nyomon követésére szolgálnak. A pixel-kód betöltése egy webelemző eszközben oldalmegtekintésként vagy e-mail megnyitásaként értelmezhető. 

4.1 A cookie-k, nyomkövető pixelek és címkék használatának jogalapja

A cookie-k, nyomkövető pixelek és címkék használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek, valamint annak biztosítása, hogy a weboldalunk megfelelően működik, könnyen használható és pozitív felhasználói élményt nyújt az Ön számára. 

Az elemző sütiket, valamint a címkéket és a retargeting technológiákat jogos érdekek alapján használjuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, (47) preambulumbekezdés). Jogos érdekünk, hogy weboldalainkat, alkalmazásainkat és szolgáltatásainkat optimálisan az ügyfeleink érdekeihez igazítsuk. 

4.2 A cookie-k és címkék használatának jogalapja

A cookie-k használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek, hogy biztosítsuk weboldalaink biztonságát és működését, valamint a lehető legjobb használhatóságot és pozitív felhasználói élményt az Ön számára. 

Az elemző sütiket, valamint a címkéket és a retargeting technológiákat jogos érdekek alapján használjuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, (47) preambulumbekezdés). Jogos érdekünk, hogy weboldalainkat, alkalmazásainkat és szolgáltatásainkat az ügyfeleink igényeinek megfelelően optimalizáljuk. 

4.3 Dauer der Speicherung / Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy a sütik eleve ne kerüljenek tárolásra, illetve hogy törölje a meglévő sütiket.

Ezen túlmenően a végrehajtott adatkezelési műveletekről szóló alábbi leírás tartalmaz arra vonatkozó útmutatást, hogy közvetlenül az adatkezelővel való kapcsolatfelvétel útján hogyan lehet az adatkezelésből kilépni.

A nyomkövető, elemző funkciók vagy sütik használata elleni tiltakozás (általánosan vagy egyes szolgáltatókra vonatkozóan) a következő szervezeteknél nyújtható be:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik kikapcsolása esetén előfordulhat, hogy nem tudja használni online szolgáltatásaink összes funkcióját.

5 Weboldalunk látogatása

5.1 Az adatkezelés leírása és hatóköre

Ezt a weboldalt a Deufol külső szolgáltató (host) informatikai rendszereivel üzemelteti. A weboldalunk látogatása során továbbított személyes adatokat a mi nevünkben a tárhelyszolgáltatónk kezeli. 

Amikor Ön felkeresi weboldalunkat, az Ön informatikai eszközének böngészője automatikusan információt cserél a weboldalunk szerverével. Ezen információk egy részét ideiglenesen úgynevezett naplófájlokban tároljuk. Ezek az alábbiakat rögzítik: 

 • A kérelmező számítógép IP-címe 
 • A hozzáférés dátuma és időpontja 
 • A megnyitott fájl neve és URL címe 
 • A weboldal, ahonnan a hozzáférés történt (hivatkozó URL) 
 • A használt böngésző és adott esetben a számítógép operációs rendszere, valamint a hozzáférési szolgáltató neve. 

5.2 Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdekünk fűződik weboldalunk hibamentes és megfelelő teljesítményű szolgáltatásnak biztosításához, valamint a tárhelyszolgáltatónk által használt informatikai rendszerek, illetve weboldalunk, alkalmazásaink és szolgáltatásaink technológiájának védelméhez és a veszélyek megelőzéséhez. 

Továbbá jogos érdekünk fűződik weboldalunk infrastruktúrájának szükségletalapú kialakításához és folyamatos optimalizálásához, valamint a hibaelemzés és a technikai problémák elhárításának lehetőségéhez.

5.3 Az adatkezelés célja

Az adatokat a következő célokból kezeljük:  

 • A weboldalunkhoz való zökkenőmentes csatlakozás biztosítása érdekében 
 • Weboldalaink, alkalmazásaink vagy szolgáltatásaink tartalmának a felhasználóhoz történő megfelelő eljuttatása érdekében 
 • A weboldalunk technikailag hibátlan használatának biztosítása érdekében 
 • A rendszer biztonságának és stabilitásának, valamint a fenyegetések észlelésének és kivédésének / megelőzésének biztosítása érdekében
 • A tárhelyszolgáltató informatikai rendszereinek, valamint weboldalaink technológiai hátterének állandó működőképessége biztosításának érdekében 
 • Adminisztratív és kapacitástervezési célokból

5.4 Az adatok tárolásának időtartama

Amennyiben az adatkezelés a weboldal elérése érdekében történik, az adatok törlésre kerülnek, amikor az adott munkamenet véget ér. 

A naplófájlokat biztonsági okokból (pl. visszaélések vagy csalások tisztázása céljából) legfeljebb hét napig tároljuk, majd töröljük. Azok az adatok, amelyek további tárolása bizonyítási célból szükséges, egészen addig nem kerülnek törlésre, amíg az adott esetet végleges tisztázása meg nem történik. 

6 Kapcsolatfelvétel

6.1 Az adatkezelés leírása és hatóköre

Ha Ön a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi vagy érdeklődési űrlapot használja a személyre szabott szolgáltatások igénybevételéhez, akkor ennek keretében személyes adatokat gyűjtünk Öntől. Ezek magában foglalják a vezeték- és keresztnevet, a cégnevet, valamint a telefonszámot és az e-mail címet, amelyekre kapcsolattartási és kommunikációs adatként van szükségünk az Ön megkeresésének feldolgozásához. Ezenkívül az üzenetben további önkéntes információkat is továbbíthat nekünk. Mindezeken túl kapcsolatfelvételi űrlapunk működtetése érdekében rögzítjük az űrlap URL-címét, az IP-címet, ahonnan az űrlapot használják, valamint egy időbélyeget.  

Ebben az összefüggésben a Deufol Csoporton kívül harmadik félnek nem adunk át adatokat, kivéve, ha ez az Ön kérésének feldolgozásához szükséges. 

6.2 Az adatkezelés jogalapja

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. Nutzung unserer Kontakt– oder Anfrageformulare, Übersendung einer E-Mail, Telefon oder via sozialer Medien etc.) übermittelt werden, ist unser berechtigtes Interesse zur Bearbeitung und Beantwortung der an uns herangetragen Anliegen entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Werden personenbezogenen Daten über eines unserer Kontakt– oder Anfrageformular übermittelt, dient zusätzlich als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten die erfolgte Einwilligung des Nutzers entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Nutzung der Formulare auf unserer Website werden auf der Basis unseres berechtigten Interesses, die Einwilligung eines Nutzers jederzeit nachweisen zu können, protokolliert (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

Zielt die Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

6.3 Az adatkezelés célja

Die Verarbeitung erfolgt zur Bearbeitung Ihres an uns herangetragenen Anliegens. 

6.4 Dauer der Speicherung / Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Die personenbezogenen Daten, die Sie im Zuge der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. Nutzung eines unserer Kontakt– oder Anfrageformulare, Übersendung einer E-Mail, Telefon oder via sozialer Medien etc.) übermitteln, werden gelöscht, wenn die jeweilige Konversation mit Ihnen endet oder wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Es sei denn aus der Kontaktaufnahme resultiert eine Vertragsanbahnung, ein Vertragsabschluss oder anderweitige Vorgänge, die einer gesetzlichen Anforderungen zur Aufbewahrung unterliegen. 

Nutzen Sie ein Kontaktformular auf unserer Webseite, um personalisierte Leistungen in Anspruch zu nehmen, werden personenbezogene Daten erhoben. Dazu zählen Name und Vorname, Firmenbezeichnung sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die wir als Kontakt- und Kommunikationsdaten für die Bearbeitung Ihrer Anfrage benötigen. Zusätzlich erfassen wir zu Absicherung unseres Kontaktformulars die IP-Adresse, von der aus das Formular verwendet wird und einen Zeitstempel.

Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite außerdem die Möglichkeit mit uns per Live-Chat Kontakt aufzunehmen. Die von Ihnen in unserem Live-Chat eingegebenen Daten verwenden wir für die Bearbeitung der von Ihnen im Live-Chat angefragten Leistungen.

7 Borlabs Cookie Consent Management

7.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Unsere Website nutzt die Consent-Managment Lösung Borlabs Cookie, um Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuholen und diese datenschutzkonform zu dokumentieren. Zusätzlich nutzen wir Borlabs Cookie als Content Blocker zur kontrollierten Bereitstellung von Inhalten Dritter (z.B. YouTube, Social Media Anbieter).  
Anbieter der Lösung ist Borlabs (Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg).. 

Wird unsere Website aufgerufen, werden folgende Daten von Borlabs Cookie verarbeitet: Ihre Einwilligung bzw. der Widerruf Ihrer Einwilligung zu einer bestimmten Verarbeitung, die UID, Datum und Uhrzeit Domain und Pfad der WordPress Website und die UID. Wobei die UID eine per Zufall generierte ID und keine personenbezogene Information ist. Borlabs Cookie verarbeitet keinerlei personenbezogenen Daten.  

Durch Borlabs werden nur technisch notwendige Cookies gesetzt, dieses Cookie enthält eine UID sowie die URL unserer Webseite. 

7.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die Nutzung der Borlabs Cookie Lösung erfolgt auf Grundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO, der rechtlichen Verpflichtung gemäß Art. 7 Abs. 1 DSGVO zur Verwaltung und Dokumentation von erteilten Einwilligungen durch Besucher unserer Website. 

Weiterhin besteht ein berechtigtes Interesse an der Dokumentation von erteilten Einwilligungen entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

7.3 Zweck der Datenverarbeitung

Wir nutzen das Consent Management Lösung Borlabs Cookie um den Besuchern unserer Webseite die Möglichkeit zur Einwilligung in die Nutzung von Web-, AnalyseTrackingtechnologien oder zur Anzeige von externen Medien auf unserer Website zu erteilen. Weiterhin können erteilte Einwilligungen durch den Besucher angezeigt, verändert und widerrufen werden. 
Ziel ist es die Präferenzen des Besuchers zu erkennen, umzusetzen und rechtssicher zu dokumentieren. 

7.4 Dauer der Speicherung

Lokal durch gespeicherte-Cookies auf Ihrem Endgerät werden für 13 Monate nach der letzten Nutzung unserer Webseite gespeichert bzw. bis Sie sie löschen. 

Die Daten werden Serverseitig gelöscht, wenn sie nicht mehr für unsere Dokumentation erforderlich sind. Die Einwilligungsdaten werden gemäß §257 HGB 6 Jahre gespeichert. 

7.5 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Wir bieten Ihnen auf unserer Website die Möglichkeit von Ihnen erteilte Einwilligungen anzusehen und diese auch zu verändern bzw. zurückzuziehen. 
Alternativ können Sie alle Ihre Einwilligungen widerrufen, indem Sie lokal den von Borlabs gesetzt Cookie in Ihrem Browser löschen. Wenn Sie unsere Website erneut betreten/neu laden, bekommen Sie wieder den Borlabs Cookie Banner angezeigt und können Einwilligungen erteilen. 

Weithin haben Sie die Möglichkeit die Ausführung von JavaScript jederzeit durch entsprechende Einstellung in Ihrem Browser verhindern, wodurch der JavaScript von Borlabs Cookies nicht zur Ausführung kommt. 

8 Analyse Werkzeuge

8.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Auf dieser Website setzen wir das Open Source Webanalysewerkzeug Matomo ein um Art und Umfang der Nutzung unseres Webauftritts zu analysieren. Anhand der gewonnen statistische Information können wir unsere Website technologisch und inhaltlich kontinuierlich verbessern und für Sie als Nutzer interessant und ansprechend ausgestalten. Die Erhebung und Verarbeitung durch Matomo findet lokal auf unserer Website Umgebung statt. 

Von Matomo werden Cookies verwendet zur Speicherung von Einstellungen und zur Wiedererkennung von Besuchern unserer Website. Werden Unterseiten unserer Webseite aufgerufen, so werden folgende Daten durch Matomo erfaßt und in anonymisierter Form verarbeitet: 

 • die IP-Adresse des Aufrufers, gekürzt um die letzten zwei Bytes (anonymisierte Form) 
 • die aufgerufene Unterseite und Zeitpunkt des Aufrufs 
 • die Seite, von der Aufrufer auf unsere Webseite gelangt ist (Referrer) 
 • mit welchem Browser (Plugins, Betriebssystem und welche Bildschirmauflösung) der Aufruf erfolgte 
 • die Verweildauer auf der aufgerufenen Unterseite 
 • die Seiten, die von der aufgerufenen Unterseite aus angesteuert werden 

8.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Matomo Webanalyse ist die erteilte Einwilligung des Benutzers gemäß Art. 6 Abs. 1 lit a DSGVO.

8.3 Zweck der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt zur Gewinnung statistische Information über die Art und Weise wie Besucher unsere Website nutzen, um diese technologisch und inhaltlich kontinuierlich zu verbessern und für den Benutzer interessant und ansprechend ausgestalten. 

8.4 Dauer der Speicherung

Matomo-Cookies auf Ihrem Endgerät werden 13 Monate nach der letzten Nutzung gespeichert bzw. bis Sie sie löschen. 

Serverseitig werden die Matomo Webanalyse Daten anonymisiert (die IP-Adresse des Aufrufers werden um die letzten zwei Bytes gekürzt) gespeichert. 

8.5 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Wir bieten Ihnen auf unserer Website die Möglichkeit von Ihnen erteilte Einwilligungen über Borlabs Cookies anzusehen und diese zu verändern bzw. zurückzuziehen. 

9 Google Dienste

Auf unserer Webseite nutzen wir den Anbieter YouTube für die Speicherung und Bereitstellung von Videos YouTube wird betrieben von YouTube LLC (901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA). YouTube wird vertreten durch Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). In Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland 

Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de 

9.1 Bereitstellung von Videos über youtube

9.1.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Auf unserer Website haben wir Videos eingebettet, die über YouTube zur Verfügung gestellt werden. Die Übertragung und das Abspielen der eingebetteten Videos werden durch Borlabs Cookies kontrolliert und gesteuert. 

Die Einwilligung zur Anzeige von externen Medien auf unserer Website kann der Benutzer über Borlabs Cookie auf dieser Website erteilen, ändern und widerrufen: Wird keine allgemeine Einwilligung zur Anzeige von externen Medien erteilterhält der Benutzer für jedes Video auf unserer Website einen Datenschutz Hinweis angezeigt und muß aktiv die Einwilligung zur Verbindung mit Youtube und der Anzeige des Videos erteilen.  

Eine Verbindung zu Youtube wird nur nach Einwilligung des Benutzers hergestellt. 

Für den Fall, dass Sie einem Link auf YouTube folgen, weisen wir aber darauf hin, dass YouTube die Daten ihrer Nutzer (z.B. persönliche Informationen, IP-Adresse) entsprechend den Youtube Datenverwendungsrichtlinien abspeichert und verwendet. 

9.1.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage Ihrer Einwilligung entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Die die Nutzung von YouTube ermöglicht uns eine ansprechende Darstellung unserer Video-Inhalte und -Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

9.1.3 Zweck der Datenverarbeitung

Wir nutzen die Plattform YouTube um dort Videos abzulegen und Besuchern unserer Webseite zugänglich zu machen. 

 

9.1.4 Dauer der Speicherung / Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Die von Youtube verwendeten Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät bis Sie diese löschen. 

10 Einsatz von Social Media

Wir bieten auf unserer Webseite unseren Besuchern die Nutzung von Social Media Diensten an. Dazu werden Links auf die jeweiligen Dienste angeboten. 

Die Social Media Dienste werden ausschließlich von Dritten betrieben. Wenn der Nutzer den Links folgt, werden ggf. Informationen an diese Dritten übermittelt. Daten werden an den jeweiligen Anbieter erst nach aktivem anklicken des angeboten Links durch den Nutzer übertragen.  

Sofern der Benutzer die Social Media Links nicht aktiv auswählt, findet kein Austausch von Daten mit Social Media Anbietern statt. 

Durch die Nutzung der Dienste und Inhalte von Social Media Anbietern erhält der Anbieter Information über Ihren Besuch auf unserer Website. Es besteht hierbei die Möglichkeit, dass auch personenbezogene Daten wie z.B. die IP-Adresse durch den Anbieter verarbeitet werden. Sind Sie während des Besuchs auf unserer Webseite in Ihrem Social Media Konto angemeldet, werden von ggf. durch den Anbieter Informationen über Ihren Besuch mit Ihrem Media Konto verknüpft. 

Rechtsgrundlage für die Bereitstellung der Social Medial Links ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, es liegt in unserem berechtigten Interesse Besuchern unserer Webseite die Nutzung von Social Media Diensten zu ermöglichen. 

Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie bei den jeweiligen Social Media Anbietern. 
Wir haben auf unserer Website die folgenden Social Media Anbieter eingebunden: 

 • Facebook und Instagram 
  Diese Website bietet Links auf Inhalte von Facebook und Instagram an, diese werden Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) angeboten, vertreten durch Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). 

Die Datenschutzerklärung von Facebook finden Sie unter: https://www.facebook.com/policy.php 
Die Datenschutzerklärung von Instagram finden Sie unter: https://www.instagram.com/legal/privacy/ 

Facebook Inc. ist unter dem EU-US Privacy Shield Abkommen zertifiziert: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC 

 • Twitter 
  Diese Website bietet Links auf Inhalte von Twitter an, diese werden von der Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) angebotenvertreten durch Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland). 

Die Datenschutzerklärung von Twitter finden Sie unter: 
https://twitter.com/privacy?lang=de 
Twitter ist unter dem EU-US Privacy Shield zertifiziert: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO 

 • LinkedIn 
  Diese Website bietet Links auf Dienste und Inhalte von LinkedIn an, diese werden von der von LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irland) bzw. LinkedIn Corporation bereitgestellt.  

Die Datenschutzerklärung von LinkedIn finden Sie unter: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy zu finden.  
LinkedIn ist unter dem EU-US Privacy Shield Abkommen zertifiziert:  
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0 

Der Speicherung von Daten und Informationen über Ihren Besuch auf Webseiten durch LinkedIn sowie dem Setzen von Cookies können Sie per Opt-out Link widersprechen: 
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out?trk=microsites-frontend_legal_cookie-policy 

Ein Widerspruch (generell oder individuell für bestimmte Anbieter) gegen den Einsatz von Tracking, Analysefunktionen oder Cookies kann bei den folgenden Diensten erklärt werden: 

11 Stellenanzeigen und Bewerbungen

11.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Auf unserer Webseite bieten wir eine Übersicht der zu besetzenden Stellen im Deufol Konzern an. Bei Interesse werden Sie für eine detaillierte Stellenbeschreibung und die Möglichkeit zur Online Bewerbung auf unsere Bewerberplattform weitergeleitet, die durch die Firma On-apply GmbH betrieben wird. 

Wenn Sie sich direkt Online bewerben möchten, erfordert dies die Eingabe bestimmter personenbezogenen Daten, die im Online-Formular als Pflichtfelder gekennzeichnet sind, wie beispielsweise Vor- und Nachnamen, Post- und E-Mail-Adresse. Um uns die Kontaktaufnahme mit Ihnen zu erleichtern, haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, uns freiwillig weitere personenbezogenen Daten und Dateien zu übermitteln, die für den Bewerbungsprozess (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, etc.) relevant sind. Ihre personenbezogenen Daten, die Sie bei der Online Bewerbung angeben, werden in unserem Auftrag in einer von der On-apply GmbH betriebenen Datenbank verarbeitet. 

Alternativ können Sie uns Ihre Bewerbung per Email oder postalisch zukommen lassen. 

Die Einsichtnahme in die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten ist nur den zuständigen Mitarbeiter des Deufol Konzerns, verbundener Unternehmen und durch Deufol SE beauftragte Drittunternehmen, die für uns Dienstleistungen im Rahmen des Bewerbungsprozesses erbringen, gestattet. Die zentrale Personalabteilung der Deufol SE sichtet dazu die Bewerbungen und bindet bei Bedarf weitere Funktionen wie z.B. Personalabteilung, Fachbereich, Betriebsrat, ein, die diesen Zugriff für die Einstellungsentscheidung und zur Erfüllung unserer vor-/vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. 

11.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die vorrangige Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 1 BDSG / § 26 Abs 2 BDSG. 
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zudem auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten (z.B. Behörden) zu wahren. 

11.3 Zweck der Datenverarbeitung

Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten und Dateien werden ausschließlich für Zwecke erhoben, gespeichert und verwendet, die im Zusammenhang mit der Erfassung und Bearbeitung Ihres Interesses an einer aktuellen oder zukünftigen Beschäftigung bei einer Deufol Gesellschaft steht.  
Die Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten ist erforderlich, um über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses entscheiden zu können. 

11.4 Dauer der Speicherung / Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Wenn Ihre Bewerbung erfolgreich ist, können die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten und Dateien im Rahmen des Anstellungsverhältnisses mit Ihnen weiterverwendet werden. Eine ausführliche Information über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten im Beschäftigungsverhältnis erhalten Sie dann im Rahmen des Abschlusses des Arbeitsvertrages.  
Kam es nach Ihrer Bewerbung für eine ausgeschriebene Position oder Initiativbewerbung nicht zur Einstellung, werden Ihre personenbezogenen Daten nach 6 Monate gemäß 61 b) Abs. 1 ArbGG iVm § 15 AGG gelöscht, außer Sie haben der dauerhaften Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen eines Bewerberpools ausdrücklich zugestimmt oder es besteht im Einzelfall eine Rechtsgrundlage zur weiteren Speicherung. 

11.5 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen.

12 Rechte der betroffenen Person

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

12.1 Auskunftsrecht

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft verlangen: 

 • die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
 • die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
 • die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 
 • die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; 
 • das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 
 • das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
 • alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 
 • das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

12.2 Recht auf Berichtigung

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

12.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

 • wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 
 • die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und statt dessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 
 • der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 
 • wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

12.4 Recht auf Löschung

Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 • Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
 • Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
 • Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 
 • Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
 • Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 
 • Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

 

Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 

 

Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

 • zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
 • zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 
 • aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 
 • für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 
 • zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

13.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Wir nutzen zur Verwaltung von erteilten Einwilligungen durch Besucher unsere Webseiten das Plugin Borlabs Cookie Consent von Borlabs (Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Deutschland)

.

Wenn Sie unsere Webseiten aufrufen, wird durch das land ermittelt, in dem Sie sich wahrscheinlich aufhalten. Per JavaScript der Software von Borlabs werden Ihnen, abhängig von dem ermittelten Standort, Information zu auf unserer Website eingesetzten Web-, Tracking- und Werbetechnologien angezeigt und Ihnen die Möglichkeit zur Einwilligung in deren Nutzung gegeben.
 Für die Bereitstellung und den Betrieb des Consent Management Services werden durch Borlabs Protokolldateien erstellt und Informationen über das Endgerät des Besuchers (Geräteinformationen, Browsertyp, Browserspracheinstellung, Browserversion, Auflösung, anonymisiert IP Adresse) gesammelt. Zur Verwaltung und Dokumentation erteilter Einwilligungen zu durch uns verwendete Web-, Tracking- und Werbetechnologien werden Daten zur Einwilligung des Besuchers (Zustimmung Ja/Nein, Zeitstempel, Datenumfang, Datenattribute, ControllerID, ProzessorID, EinwilligungsID) gespeichert.Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch Borlabs erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters, 
https://de.borlabs.io/datenschutz/

12.5 Recht auf Unterrichtung

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

12.6 Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

 • die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 
 • die Verarbeitung mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

12.7 Recht auf Widerruf und Widerspruch

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Ihnen steht weiter das Recht zu, bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. 

12.8 Ausübung der Rechte gemäß Ziffer 12.1 bis 12.7

Wenn Sie eines ihrer Rechte gemäß Ziffer 12.1 bis Ziffer 12.7 ausüben möchten, können Sie sich formlos unter den oben unter Ziffer 2 und 3 angegebenen Kontaktdaten an uns wenden.

12.9 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

Hier können Sie Ihre Einwilligung ändern 

Datenschutzinformationen nach Art. 13/14 DSGVO zur virtuellen Pressekonferenz

Im Folgenden informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der virtuellen Pressekonferenz der Deufol (im Folgenden: Veranstaltung).

 

 

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Im Rahmen der Vorbereitung zu der Veranstaltung werden Einladungen an Geschäftspartner sowie Vertreter der Presse durch eine von uns beauftragte Presseagentur versendet.
Die Anmeldung zur Teilnahme am Livestream erfolgt über ein Formular auf unsere Webseite. Nach erfolgreicher Anmeldung wird eine Bestätigungsemail an die angegeben E-Mail Adresse versendet. Kurz vor Beginn des Livestreams werden die Zugangsinformationen zur virtuellen Pressekonferenz per E-Mail an alle angemeldeten Teilnehmer versendet.

Für Teilnahme an dem Livestream der virtuellen Pressekonferenz -ist ein aktueller Web Browser und die Eingabe der Zugangsinformationen erforderlich. Um Teilnehmer persönlich ansprechen zu können bitten wir um die Angabe des Namens. Es können während der virtuellen Pressekonferenz Fragen per Chat gestellt werden, die von einem Mitarbeiter aufgenommen und zur Beantwortung weitergegeben werden.

Im Anschluß an die Pressekonferenz erhalten Sie die per E-Mail eine Zusammenfassung der vorgestellten Informationen.

Die virtuelle Pressekonferenz wird aufgezeichnet und später zur Präsentation unseres Unternehmens sowie zu Marketingzwecken verwendet. Der Text innerhalb der Chatfunktion werden separat gehandhabt und sind nicht Teil der Aufzeichnung.

Kategorien der verarbeiteten Daten

 • Kontaktdaten (z.B. Namen, Firmenbezeichnung, E-Mail Adresse, Telefonnummer).
 • Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Bild- und Tonaufnahmen.
 • Nutzungsdaten (z.B. Datum und Uhrzeit des Zugriffs, Name und URL der abgerufenen Daten)
 • Meta-/Kommunikationsdaten (z.B., Geräte-Informationen, verwendeter Browser, IP-Adresse).

 

Zweck der Datenverarbeitung

Die Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:

 • Um Ihnen die Teilnahme an unserer Veranstaltung zu ermöglichen.
 • Für Vorbereitung und Organisation der Veranstaltung, zu administrativen Zwecken und Kapazitätsplanung
 • Überprüfung der eingegebenen Daten auf Plausibilität sowie Verifizierung eingeladener Teilnehmer der Veranstaltung,
 • Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs des Livestreams, der korrekten Auslieferung des Inhalts des Livestreams sowie der dauerhaften Funktionsfähigkeit der informationstechnologischen Systeme des Anbieters der virtuellen Konferenzinfrastruktur und der Technik unserer Website
 • Systemsicherheit und -stabilität sowie Erkennung und Abwehr von Bedrohungen / Gefahrenabwehr

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten im Rahmen der Teilnehmerverwaltung zu unserer Veranstaltung aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a)  DSGVO.

Der Versand von Einladungen erfolgte auf Basis unseres berechtigtes Interesses gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, unsere Geschäftspartner sowie Vertreter der Presse über Neuigkeiten und interessante Entwicklungen unseres Unternehmens zu informieren.

Des weiteren besteht ein berechtigtes Interesse an der fehlerfreien und performanten Auslieferung unserer Website und der Übertragung der virtuellen Pressekonferenz, dem Schutz und der Gefahrenabwehr der verwendeten informationstechnologischen Systeme entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Weiterhin liegt ein berechtigtes Interesse an der bedarfsgerechten Dimensionierung der Infrastruktur sowie der Möglichkeit zur Störungsanalyse und Behebung von technischen Problemen vor.

 

Dauer der Speicherung

Im Falle der Verarbeitung der Daten zur Bereitstellung unserer Website oder des Livestreams werden die Daten gelöscht, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

Daten zur Teilnehmerverwaltung sowie der Teilnahme am Livestream werden nach Abschluß der virtuellen Pressekonferenz bzw. nach erfolgter Nachbereitung wie Versand von Presseinformationen, gelöscht, Es sei denn aus der Kommunikation resultiert eine Vertragsanbahnung, ein Vertragsabschluß oder anderweitige Vorgänge, die einer gesetzlichen Anforderungen zur Aufbewahrung unterliegen.

Logfiles-werden aus Sicherheitsgründen für die Dauer von maximal sieben Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.

 

Wer erhält Ihre Daten

Die Teilnehmerverwaltung sowie Planung und Organisation der virtuellen Pressekonferenz erfolgt durch die zuständige interne Fachabteilungen, Konzerninterne Abteilungen oder Abteilungen verbundener Unternehmen sowie externe Dienstleister sofern erforderlich, Der Versand der Einladungen an Geschäftspartner sowie Vertreter der Presse erfolgte im Auftrag durch die Hesse und Hallermann GbR.

Wir nutzen zur Durchführung der virtuellen Pressekonferenz sowie der Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur und des Livestreams die Dienste der Carl Konferenz- & Eventtechnik GmbH & Co als Auftragsverarbeiter.

Wir nutzen keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO.

Ertragslage in (Tsd. €)

2. Hj 2021 1. Hj 2022 2. Hj 2022 1. Hj 2023 2. Hj 2023
Umsatz gesamt
132.856
129.344
142.236
143.938
150.066
EBITDA
17.440
16.278
17.755
27.827
18.290
EBIT
6.469
6.414
6.809
17.870
-1.227
EBT
4.945
4.889
5.525
15.503
-4.162
Periodenergebnis
4.073
3.147
3.862
12.611
-5.415
Ergebnis je Aktie (€)
0,087
0,068
0,083
0,2826
-0,130

Ertragslage in (Tsd. €)

2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz gesamt
247.061
213.854
243.049
271.580
294.004
EBITDA
28.228
29.012
27.475
34.033
46.116
EBIT
6.238
6.200
6.340
13.223
16.642
EBT
4.018
3.301
2.906
10.414
11.341
Periodenergebnis
3.067
855
1.933
7.009
7.196
Ergebnis je Aktie (€)
0,070
0,026
0,030
0,151
0,153