ISPM 15 en het belang ervan voor de verpakking van je export

De ISPM 15 voor houten verpakkingen speelt een belangrijke rol in het internationale goederenverkeer. De meeste houten verpakkingen zijn gemaakt van massief hout dat besmet kan zijn met ongedierte. Dit ongedierte kan elders in de wereld een plaag worden en zo een ernstige bedreiging voor de natuur vormen. Daarom moeten houten verpakkingen een passende behandeling krijgen om de invoer van ongedierte in andere landen te voorkomen.

De internationale IPPC-norm ISPM 15 is van toepassing op exportverpakkingen van massief hout. De verificatie en controle op de toepassing en de juiste behandeling van hout gebeuren door de nationale fytosanitaire autoriteiten en door de douane bij import. Het gebruik van de ISPM 15 markering op de houten verpakking bevestigt dat de verpakking ISPM 15-conform is.

In deze blog geven we je de belangrijkste informatie over ISPM 15 mee. En we informeren je over onze speciaal ontwikkelde ConPLY verpakking. Onze ConPLY verpakkingen zijn een alternatief voor de bestaande exportverpakking naar bestemmingen waar er een hoog risico is op afwijzing van de zending vanwege ISPM 15.

ISPM 15 - Blogartikel DE - 001

Wat is ISPM 15?

ISPM 15 staat voor “International Standard for Phytosanitary Measures” en is in 2002 door de FAO (de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties) aangenomen in het kader van het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van Planten (IPPC – International Plant Protection Convention).

De ISPM 15-norm heeft tot doel om de verschillende invoerregelingen in verschillende landen te harmoniseren en beschrijft de maatregelen om de invoer van insectenplagen via houten verpakkingsmateriaal te voorkomen. Om het hout te beschermen tegen mogelijke plagen kunnen volgens ISPM 15 verschillende methoden van houtbehandeling worden toegepast.

De ISPM 15 is van kracht in de hele EU en is door meer dan 100 landen wereldwijd ondertekend en geïmplementeerd. Dit omvat onder andere de Verenigde Staten, Canada, China, Australië en vele andere landen.

ISPM 15 - Blogartikel DE - 002

Wat houdt de ISPM 15 norm in?

ISPM 15 is van toepassing op massief houten verpakkingen met een houtdikte van meer dan 6 mm. Hieronder vallen pallets, kisten, vaten, tonnen en ander massief houten verpakkingsmateriaal. Ook stuwhout, dat wordt gebruikt om de lading vast te zetten en te beschermen en doorgaans bestaat uit planken of balken, valt onder ISPM 15. Uitgesloten van ISPM 15 zijn materialen op houtbasis met een houtdikte van minder dan 6 mm, zoals spaanplaat, multiplex, OSB en MDF-platen. Deze materialen zijn tijdens de fabricage al aan hoge hitte blootgesteld en mechanisch bewerkt, waardoor behandeling volgens ISPM 15 niet meer nodig is.

ISPM 15 - Blogartikel DE - 003

Welke behandelingsmethoden zijn volgens ISPM 15 toegestaan?

Om eventueel in het hout aanwezig ongedierte te doden, moet verpakkingshout worden behandeld volgens een goedgekeurd ISPM 15-proces. De momenteel geldende behandelingsmogelijkheden volgens ISPM 15 zijn:

 • Warmtebehandeling met behulp van een klassieke warmte- en droogkamer (markering: HT): Deze warmtebehandeling van het massieve hout moet plaatsvinden bij een kerntemperatuur van 56 °C en gedurende een periode van ten minste 30 minuten. Met deze techniek kan bovendien schimmelgroei worden voorkomen.

 • Warmtebehandeling (microgolfverwarming) door middel van diëlektrische warmtebehandeling (markering: DH): Bij deze warmtebehandeling moet gedurende één minuut de gehele doorsnede van het hout op 60°C worden gebracht.

 • Behandeling met methylbromide (markering: MB): In de EU is begassing met methylbromide sinds 2010 om milieu- en gezondheidsredenen niet meer toegestaan. Het gebruik van houten verpakkingen die reeds zijn behandeld door begassing met methylbromide en zo zijn gemerkt, is echter nog steeds toegestaan.

 • Behandeling volgens IPPC met sulfurfluoride (merkteken: SF): Na de behandeling van het hout krijgt de houten verpakking of het stuwhout de passende ISPM 15-markering.

ISPM 15 eist ontschorst hout

In 2009 is een nieuwe versie van ISPM 15 uitgebracht, waarin bovendien is bepaald dat verpakkingshout moet worden geproduceerd uit ontschorst hout. Schorsaanhechtingen die niet volledig konden worden verwijderd door mechanisch ontschorsen zijn toegestaan als de afmeting minder dan 3 cm breed is. Bij een afmeting van meer dan 3 cm breed mag de totale oppervlakte van de stukken schors niet meer dan 50 cm² bedragen.

ISPM 15 - Blogartikel DE - 004

Wat staat er op een ISPM 15 markering?

De ISPM 15 markering geeft aan dat het verpakkingshout een passende behandeling heeft ondergaan volgens de IPPC-norm ISPM 15.

Welke informatie bevat de ISPM 15 markering?

 • IPPC – Symbool: Symbool gedefinieerd volgens de IPPC-norm ISPM nr. 15. Het symbool staat altijd links.
 • Landcode: ISO-code van het land waar het hout behandeld werd.
 • Code producent/verwerker: Registratienummer van de onderneming die het hout heeft geproduceerd of behandeld.
 • Behandelingscode: Dit is de IPPC-afkorting voor het type behandelingsmethode. Dit moet op een aparte regel staan of door een lijn gescheiden zijn van de andere informatie.
ISPM 15 - Blogartikel DE - 005

De aandachtspunten voor de ISPM 15 markering

De ISPM 15 markering moet op de houten verpakking worden aangebracht:

 • De markering moet onuitwisbaar en leesbaar op de verpakking zijn aangebracht op twee tegenover elkaar liggende zijden

 • De grootte, het lettertype en de plaatsing van de ISPM 15 markering zijn variabel

 • Een handgeschreven ISPM 15 markering is niet toegestaan

 • De kleuren rood en oranje mogen niet worden gebruikt, omdat deze worden gebruikt om gevaarlijke goederen te markeren.
ISPM 15 - Blogartikel DE - 006

ISPM 15 voor de internationale bescherming van bossen

Ter bescherming van inheemse bossen hebben veel landen quarantainevoorschriften om de invoer van insectenplagen te voorkomen.

De invoering van de IPPC-norm ISPM 15 in 2002 heeft tot doel de invoerregels in de internationale handel en het goederenverkeer te standaardiseren. Dit verhoogt de kwaliteit van houten verpakkingen en beschermt tegen de invoer van schadelijke plaaginsecten. ISPM 15 wordt in veel landen beschouwd als een wettelijke verplichting, en niet-naleving kan leiden tot weigering of terugzending van de goederen, wat resulteert in extra werk, tijdverlies en extra kosten.

Het is dus belangrijk dat je verpakking voldoet aan ISPM 15. Neem indien nodig contact op met een professioneel verpakkingsbedrijf of een deskundige voor de professionele behandeling van je houten verpakkingen.

ISPM 15 - Blogartikel DE - 007

Houten verpakkingen van DEUFOL

DEUFOL is je verpakkingsexpert voor houten verpakkingen en is gespecialiseerd in internationaal transport van goederen. We ondersteunen je bij het vinden van de juiste houten verpakking voor je producten. We kennen en volgen alle verpakkingsrichtlijnen en zijn zeer vertrouwd met ISPM 15. Alle hout dat DEUFOL gebruikt voor exportverpakking, voldoet aan de ISPM 15-normen.

Op maat gemaakte houten verpakkingen

We leveren je houten verpakkingen op maat van je producten en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Conform ISPM 15 en zo ook gemarkeerd.

Onze houten transportpaletten

We leveren je houten transportpaletten en ladingdragers op maat van je producten, je magazijnen en de transportroutes. Conform ISPM 15.

Onze houten transportkisten

We leveren je houten transportkisten die je goederen veilig op hun bestemming krijgen en die behandeld zijn volgens de ISPM 15 norm.

ISPM 15 - Blogartikel DE - 008

De DEUFOL ConPLY verpakking. Voor export zonder risico op afwijzing door ISPM 15

Met 40 jaar ervaring in verpakking hebben we een innovatieve oplossing ontwikkeld om afwijzing van je zending te voorkomen vanwege ISPM 15. Het resultaat is DEUFOL ConPLY: een exportverpakking van hoogwaardig materiaal dat niet wordt geclassificeerd als massief hout. DEUFOL ConPLY is vrijgesteld van ISPM 15 vanwege een houtdikte van minder dan zes millimeter. Dit minimaliseert het risico op afkeuring of vertraging door de douane. Met de DEUFOL ConPLY-verpakking voorkom je mogelijke vertragingen en inspecties, waardoor je veel tijd bespaart en onnodige kosten vermijdt.

De DEUFOL ConPLY-verpakking voor je producten is speciaal ontwikkeld voor de export van goederen. Dit verpakkingsmateriaal bestaat uit gelamineerd hout, dat niet wordt geclassificeerd als massief hout. Dit betekent dat de verpakking niet valt onder de ISPM 15-richtlijnen en dat het risico om door de douane te worden geweigerd tot een minimum wordt beperkt.

ISPM 15 - Blogartikel DE - 009

Contacteer ons voor een persoonlijk gesprek

Wil je meer informatie over ISPM 15 of ben je geïnteresseerd in onze op maat gemaakte verpakkingen? Onze experten adviseren je graag over onze oplossingen voor verpakking, magazijnbeheer en transport van je producten.

Contacteer een DEUFOL expert:

Telefoon:  +32 3 488 21 92

Email: belgium@deufol.com

Of via ons contactformulier hieronder

Beveel dit artikel aan:

Bleiben Sie immer über aktuelle Branchenereignisse informiert

anmelde form

Ertragslage in (Tsd. €)

2. Hj 2021 1. Hj 2022 2. Hj 2022 1. Hj 2023 2. Hj 2023
Umsatz gesamt
132.856
129.344
142.236
143.938
150.066
EBITDA
17.440
16.278
17.755
27.827
18.290
EBIT
6.469
6.414
6.809
17.870
-1.227
EBT
4.945
4.889
5.525
15.503
-4.162
Periodenergebnis
4.073
3.147
3.862
12.611
-5.415
Ergebnis je Aktie (€)
0,087
0,068
0,083
0,2826
-0,130

Ertragslage in (Tsd. €)

2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz gesamt
247.061
213.854
243.049
271.580
294.004
EBITDA
28.228
29.012
27.475
34.033
46.116
EBIT
6.238
6.200
6.340
13.223
16.642
EBT
4.018
3.301
2.906
10.414
11.341
Periodenergebnis
3.067
855
1.933
7.009
7.196
Ergebnis je Aktie (€)
0,070
0,026
0,030
0,151
0,153